Ανακοίνωση 05/06/08

29 06 2008

ΟΧΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΧΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

ΚΑΜΜΙΑ  ΑΛΛΑΓΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΓΗΣ

 

            Χαιρετίζουμε τους τουλάχιστον 1500 συμπολίτες μας καθώς και τους μαζικούς φορείς της πόλης μας που υπέγραψαν μέχρι σήμερα το κείμενο της Κίνησης Πολιτών. Όλοι εμείς πιστεύουμε ότι η  πραγματικά μεγάλη αναγκαιότητα ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των χώρων του σταδίου του Πανιώνιου θα πρέπει : να δίνει βάρος στις δραστηριότητες του ερασιτέχνη Πανιώνιου, να προβλέπει δημιουργία χώρων πρασίνου, να εντάσσεται αρμονικά στον οικιστικό ιστό, ακολουθώντας όμως τους ισχύοντες  πολεοδομικούς όρους, στοχεύοντας συνολικά στην αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας.

Σε επίσημη απάντηση προς το αίτημά μας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και για ανάκληση της απόφασης, που πάρθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την οποία εγκρίθηκε το ιδιωτικό επιχειρηματικό σχέδιο (DIMAND) για δημιουργία εμπορικού – αθλητικού κέντρου, ο Δήμος Νέας Σμύρνης παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι  «έχουν αλλάξει οι παράμετροι και ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν στηριχθεί σε υποθέσεις εργασίας, δεν έχουν πλέον κανένα πεδίο εφαρμογής».

Πετύχαμε λοιπόν με τη βοήθεια σας και μετά τις παρεμβάσεις μας, στην Πολεοδομία και το ΥΠΕΧΩΔΕ,  την πρώτη μας  νίκη ! Ο χώρος του «Γυμναστικού Σταδίου Πανιώνιου Γ.Α.Σ» ήταν και είναι αποκλειστικά αθλητικός χώρος και δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις (εμπορικές) σε αυτόν. Είναι φανερό πως η ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις. Ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά, με τη μεγαλύτερη συσπείρωση δυνάμεων και τη σαφήνεια των αιτημάτων μας.

Έτσι οι ιδιώτες επενδυτές αναγκάζονται να αναδιπλωθούν, διαδίδοντας στην πόλη ότι θα υπάρξουν «νέα βελτιωμένα σχέδια» με στίβο, λιγότερες εμπορικές χρήσεις, κλπ. Παράλληλα όμως η δημοτική αρχή φαίνεται να θεωρεί ήσσονος σημασίας τα νομίμως ισχύοντα μέχρι σήμερα, περί αμιγώς αθλητικών χρήσεων στο στάδιο του Πανιώνιου. Ο Δήμαρχος δηλώνει ασαφώς ότι τα τετραγωνικά του μελλοντικού εμπορικού κέντρου δεν θα ξεπερνούν σε έκταση τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές χρήσεις, οι οποίες είναι παράνομες, τις έχει επιτρέψει ο ίδιος και φυσικά δεν έχουν οικοδομική άδεια. Ίσως να γνωρίζει κάτι που εμείς αγνοούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται να συναινεί στην αλλαγή χρήσεων γης στο χώρο του σταδίου από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για το πολυπόθητο εμπορικό κέντρο, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο και η πόλη παραμένουν χωρίς καμιά ενημέρωση για το θέμα.

Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αρχίσει στην πόλη διάλογος από μηδενική βάση, όπως όφειλε ήδη να είχε γίνει από το περασμένο καλοκαίρι. Βασικά στοιχεία αυτού του διαλόγου, για ένα έργο αυτού του μεγέθους μέσα στον ήδη επιβαρυμένο οικιστικό ιστό της πόλης, πρέπει να είναι : η  δημόσια χρηματοδότησή του, οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές προϋποθέσεις, η προτεραιότητα του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να γίνονται από τη δημοτική αρχή από τη μια «εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό της πόλης» και από την άλλη, σοβαρές αποφάσεις όπως αυτή, να παίρνονται ερήμην των πολιτών και των φορέων. Με αυτή την έννοια έχει παιδαγωγική σημασία και είναι μάθημα συμμετοχής, όταν εκατοντάδες πολίτες μαζί με τους πιο ζωντανούς και μαζικούς φορείς της πόλης μας (Σύλλογος Δασκάλων, Σύλλογος Καθηγητών και Ένωση Γονέων) ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να ξανασυζητήσει το θέμα, παίρνοντας μια νέα απόφαση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και δεν θα διαιρεί την πόλη. Πανιώνιος και Νέα Σμύρνη πάνε μαζί και δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι. Γι’ αυτό χρήσιμο είναι να δουν οι δημοτικοί άρχοντες την ουσία της πρότασής μας και να μη δίνουν δικολαβίστικες απαντήσεις.

            Μέχρι τότε εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αν χρειαστεί και με ένδικα μέσα. Συνεχίζουμε επίσης τη συλλογή υπογραφών για την ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου.

            Συμπολίτες δεν επαναπαυόμαστε. Χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας για την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

05/06/2008 

ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ

Advertisements
Ανακοίνωση 02/04/2008

2 04 2008

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Χαιρετίζουμε τους πάνω από χίλιους συμπολίτες μας καθώς και τους μαζικούς φορείς της πόλης μας που υπέγραψαν μέχρι σήμερα το κείμενο της Κίνησης Πολιτών και οι οποίοι πιστεύουν μαζί με μας, ότι η πραγματικά μεγάλη αναγκαιότητα ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των χώρων του γηπέδου του Πανιωνίου θα πρέπει να δίνει βάρος στις δραστηριότητες του ερασιτέχνη Πανιώνιου και να εντάσσεται αρμονικά στον οικιστικό ιστό της πόλης ακολουθώντας τους ισχύοντες  πολεοδομικούς όρους με πρόβλεψη για δημιουργία χώρων πρασίνου και για την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας.

Με τη βοήθεια σας καταφέραμε την πρώτη μας  νίκη !

Σε επίσημη απάντηση προς το αίτημά μας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και για ανάκληση της απόφασης που πήρε το περασμένο καλοκαίρι με την οποία ενέκρινε το ιδιωτικό επιχειρηματικό σχέδιο (DIMAND) για δημιουργία εμπορικού-αθλητικού κέντρου,  ο Δήμος Νέας Σμύρνης παραδέχεται για πρώτη φορά ότι μετά τις παρεμβάσεις μας στην Πολεοδομία και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «έχουν αλλάξει οι παράμετροι και ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν στηριχθεί σε υποθέσεις εργασίας, δεν έχουν πλέον κανένα πεδίο εφαρμογής». Παράλληλα οι ιδιώτες επενδυτές αναγκάζονται να αναδιπλωθούν, διαδίδοντας στην πόλη ότι θα υπάρξουν «νέα βελτιωμένα σχέδια» με στίβο, λιγότερες εμπορικές χρήσεις, χωρίς χρηματοδότηση από τον Δήμο κλπ.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις. Ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά, με τη μεγαλύτερη συσπείρωση δυνάμεων και τη σαφήνεια των αιτημάτων μας.

Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο και παραδεκτό πλέον απ’ όλους ότι ο χώρος του «Γυμναστικού Σταδίου Πανιώνιου Γ.Α.Σ» ήταν και είναι αποκλειστικά αθλητικός χώρος και δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις (εμπορικές) σε αυτόν.

Όμως η δημοτική αρχή εξακολουθεί να κωλυσιεργεί αρνούμενη ουσιαστικά να «κλείσει» το θέμα των εμπορικών χρήσεων και να εναρμονισθεί με τις θέσεις της Πολεοδομίας και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., δίνοντας με αυτόν τον τρόπο χρόνο στους ιδιώτες επενδυτές που προσπαθούν να βρουν άλλες «λύσεις». Η πίεση έχει μεταφερθεί τώρα στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., προκειμένου να αλλάξει μέρος των χρήσεων γης, μετατρέποντας τις από αθλητικές σε εμπορικές. Και αυτή όμως η «λύση» περνάει τελικά μέσα από τη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οφείλει λοιπόν ο Δήμος να ξεκαθαρίσει τη θέση του από τώρα.  Σκοπεύει ή όχι να επιτρέψει αλλαγή χρήσεως του χώρου προκειμένου να δημιουργηθεί το περιβόητο εμπορικό κέντρο;

Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αρχίσει στην πόλη διάλογος από μηδενική βάση, όπως όφειλε ήδη να είχε γίνει από το περασμένο καλοκαίρι. Βασικά στοιχεία αυτού του διαλόγου, για ένα έργο αυτού του μεγέθους μέσα στον ήδη επιβαρυμένο οικιστικό ιστό της πόλης, πρέπει να είναι : η δημόσια χρηματοδότησή του, οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές προϋποθέσεις, η προτεραιότητα του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να γίνονται από τη δημοτική αρχή από τη μια «εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό της πόλης» και από την άλλη, σοβαρές αποφάσεις, όπως αυτή, να παίρνονται ερήμην των πολιτών και των φορέων της πόλης. Με αυτή την έννοια έχει παιδαγωγική σημασία και είναι μάθημα συμμετοχής, όταν εκατοντάδες πολίτες μαζί με τους πιο ζωντανούς και μαζικούς φορείς της πόλης μας (Σύλλογος Δασκάλων, Σύλλογος Καθηγητών και Ένωση Γονέων) ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να ξανασυζητήσει το θέμα, παίρνοντας μια νέα απόφαση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και δεν θα διαιρεί την πόλη. Πανιώνιος και Νέα Σμύρνη πάνε μαζί και δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι. Γι’ αυτό χρήσιμο είναι να δουν οι δημοτικοί άρχοντες την ουσία της πρότασής μας και να μη δίνουν δικολαβίστικες απαντήσεις.

Μέχρι τότε εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αν χρειαστεί και με ένδικα μέσα. Συνεχίζουμε επίσης τη συλλογή υπογραφών για την ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου. Συμπολίτες δεν επαναπαυόμαστε. Χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας για την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας.

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

 

02/04/2008

 

ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ

Ανακοίνωση 31/01/08

31 01 2008

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

 Στις 16 Ιουλίου 2007 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε το ιδιωτικό επιχειρηματικό σχέδιο (DIMAND) για δημιουργία εμπορικού-αθλητικού κέντρου με καταστήματα 16.000 τ.μ. στο χώρο του Πανιωνίου και να το επιδοτήσει με  ποσό έως 10.000.000 Ευρώ προκειμένου το σχεδιαζόμενο έργο να μειωθεί κατά 8.000 τ.μ. Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος του Πανιωνίου είναι ιδιοκτησία του Δήμου Νέας Σμύρνης που η χρήση του παραχωρήθηκε από το 1940 στον Ερασιτέχνη Πανιώνιο. Πρόκειται για μια απαράδεκτη απόφαση επιδότησης ιδιώτη επιχειρηματία, που θα πληρώσει ο νεοσμυρνιός πολίτης, αλλά και για μια απόφαση που επηρεάζει όλη την πόλη κάνοντας αβίωτη την ήδη δύσκολη ζωή μας μέσα σ’ αυτήν.

 Για το λόγο αυτό τον Νοέμβριο του 2007 συγκροτήθηκε Κίνηση Πολιτών που αγωνίζεται για την αποτροπή της υλοποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συγκρότηση της Κίνησής μας και η δράση της στην πόλη, που κορυφώθηκε με εκδήλωση στον κινηματογράφο Άτταλο τον περασμένο Δεκέμβρη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη συλλογή εκατοντάδων υπογραφών, έφερε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Με έγγραφό μας προκαλέσαμε απάντηση της Πολεοδομίας Αργυρούπολης καθώς και της Γενικής Δ/σης Πολεοδομίας του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. που παραπέμπει σε αυτήν. Η απάντηση της Πολεοδομίας  επιβεβαιώνει διαχρονικά την μόνιμη και σταθερή αθλητική χρήση του χώρου σε όλη του την έκταση, ακυρώνοντας επί της ουσίας την δημιουργία εμπορικού κέντρου 16.000 τ.μ. που προγραμματιζόταν.

Η δραστηριότητα της Κίνησης, η ενημέρωση των πολιτών καθώς και οι απαντήσεις της Πολεοδομίας και του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από την  πλευρά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ κ. Κ. Τσακίρη όσο και από την πλευρά της δημοτικής αρχής. Ο μεν πρώτος προσπαθεί να δημιουργήσει σύγχυση, ανεμίζοντας από την μία απάντηση που «εκδόθηκε»  από αναρμόδιο οργανισμό σχετικά με τις χρήσεις γης του χώρου  και, από την άλλη, προσπαθεί να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις στην πόλη αποδίδοντάς τις, με αλαζονεία, σε μειοψηφίες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ταυτόχρονα διαδίδεται ότι με το τερατώδες εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται θα… αναβαθμισθεί τάχα η περιοχή καθώς επίσης ότι το γκαράζ 700 θέσεων που θα γίνει θα φιλοξενεί και τα αυτοκίνητα  των περιοίκων, τη στιγμή που ένα εμπορικό- αθλητικό κέντρο αυτού του μεγέθους χρειάζεται τουλάχιστον 2.200 θέσεις στάθμευσης! Η δημοτική αρχή, με τη σειρά της, μετά από τις αντιδράσεις του κόσμου, αναδιπλώνεται και σε ανακοίνωσή της παραποιεί την ίδια της την απόφαση, που ελήφθη άρον-άρον εν μέσω θέρους, με οριακή πλειοψηφία, προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Πιστεύουμε ότι η πραγματικά μεγάλη αναγκαιότητα ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των χώρων του γηπέδου του Πανιωνίου θα πρέπει να δίνει βάρος στις δραστηριότητες του ερασιτέχνη Πανιώνιου, να εντάσσεται αρμονικά στον οικιστικό ιστό της πόλης ακολουθώντας τους ισχύοντες  πολεοδομικούς όρους και την πρόβλεψη για την δημιουργία χώρων πρασίνου για την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη μας.

 Συμπολίτες μέχρι σήμερα έχουμε ήδη πετύχει αρκετά. Συνεχίζουμε, δεν επαναπαυόμαστε. Χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας για να σταματήσουμε αυτό το καταστροφικό σχέδιο. Όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε!

  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ

Ανακοίνωση 15/11/2007

15 11 2007

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  –  ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 

Μέσα από σύσκεψη δεκάδων πολιτών στις 7 Νοεμβρίου 2007, με παρουσία 7 δημοτικών συμβούλων και στελεχών από 4 δημοτικούς συνδυασμούς, συλλογικότητες και πολίτες της πόλης μας, συγκροτήθηκε Κίνηση Πολιτών που θα αγωνιστεί για την αποτροπή υλοποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16 Ιουλίου 2007,  η οποία ενέκρινε το ιδιωτικό επιχειρηματικό σχέδιο (DIMAND) για εμπορικό και αθλητικό κέντρο στον χώρο του Πανιωνίου και την επιδότηση του ιδιώτη επιχειρηματία από τον Δήμο, με ποσό 7.500.000 – 10.000.000 ευρώ, προκειμένου το σχεδιαζόμενο έργο να έχει μικρότερες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής της πόλης μας !

Η απόφαση αυτή, πέρα από τον σκανδαλώδη οικονομικό διακανονισμό της επιδότησης στον ιδιώτη επιχειρηματία που θα την πληρώσει ο νεοσμυρνιός πολίτης, σημαίνει τόσο την αλλαγή χρήσης της γης σε ένα χώρο 27,5 στρεμμάτων, όσο και του χρήστη του χώρου, καθώς ο χώρος είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, παραχωρημένος από το 1940 στον ερασιτέχνη Πανιώνιο. Πρόκειται για  μια απόφαση η οποία θα κάνει αβίωτη τόσο την δική μας ζωή, όσο και των παιδιών μας, χωρίς να έχουν γίνει μελέτες οι οποίες θα αναδείκνυαν τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου και κυρίως, χωρίς να έχει γίνει κοινωνικός διάλογος για να ακουστεί η γνώμη των πολιτών και των φορέων της πόλης. Η επιδημία μετατροπής γηπέδων σε ‘’εμπορικά κέντρα με γήπεδο» που βλέπουμε στις άλλες περιοχές της Αθήνας, χτυπάει και την γειτονιά μας.

Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος συνιστά πλέον μέγιστο κοινωνικό αίτημα, το οποίο αναδείξανε με τραγικό τρόπο οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι συνθήκες ζωής στην πόλη μας τις οποίες επιβαρύνει η συνεχής εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου και η ουσιαστική κατάργηση των ελεύθερων χώρων, με την εισβολή τσιμέντου που αλλάζει άρδην τον χαρακτήρα τους, εντείνουν την ανησυχία μας. Η οικολογική μας συνείδηση, ως ενεργοί πολίτες, μας επιβάλλει τον αγώνα για να εμποδιστεί η παραπέρα τσιμεντοποίηση της πόλης μας και να αυξηθούν οι χώροι πρασίνου.

Το ενδιαφέρον μας για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε όλα τα επιμέρους αθλήματα και η αγάπη μεγάλου μέρους της πόλης μας για τον Πανιώνιο, δεν μπορεί να αξιοποιείται από τους ιδιώτες επενδυτές για να υποβαθμισθεί η ποιότητα της ζωής μας και να αλλάξει ακόμα περισσότερο ο χαρακτήρας του άλλοτε καταπράσινου προαστίου που ήταν η πόλη μας. Δεν μας βρίσκουν σύμφωνους τα οράματα των ιδιωτών επενδυτών για εμπορικό κέντρο μητροπολιτικού χαρακτήρα που θα καλύψει τις ανάγκες των νοτίων προαστίων. Αναρωτιόμαστε, πως μπορεί να αντέξει η πόλη μας την κατασκευή νέου εμπορικού κέντρου 16.000 μ2; Πως μπορούν άραγε 2,5 δρόμοι γύρω από το γήπεδο του Πανιωνίου να εξυπηρετήσουν το σχεδιαζόμενο εμπορικό κέντρο σε μια ήδη κυκλοφοριακά βεβαρημένη περιοχή, όταν μάλιστα η πρόβλεψη για τις θέσεις στάθμευσης (parking 770 θέσεων) δεν καλύπτει ούτε τις υπάρχουσες ανάγκες;

Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Η πραγματικά μεγάλη αναγκαιότητα ανακατασκευής – εκσυγχρονισμού των χώρων του γηπέδου του Πανιωνίου, θα πρέπει να δίνει βάρος στις δραστηριότητες του ερασιτέχνη Πανιωνίου, να εντάσσεται αρμονικά στον οικιστικό ιστό της πόλης, ακολουθώντας τους ισχύοντες πολεοδομικούς όρους, την πρόβλεψη για την δημιουργία χώρων πρασίνου, προκειμένου να οδηγεί στην αναβάθμιση της ζωής μας στην πόλη της Ν. Σμύρνης.

Για την ενημέρωση των συμπολιτών μας και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας, ορίστηκε συντονιστική επιτροπή από 31 συμπολίτες μας ενώ στις συνελεύσεις της Κίνησης Πολιτών θα συζητούνται και θα παίρνονται όλες οι αποφάσεις για τις ενέργειες και τις μορφές των κινητοποιήσεων μας που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες.

ΟΛΟΙ  ΣΤΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007  11π.μ

ΣΤΟΝ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ  ΑΤΤΑΛΟ (Κοτιαίου & Ελ. Βενιζέλου)

ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ